Utskriftsvennlig versjon

Politiske organisering

Spydeberg kommune er organisert etter komitemodellen og har følgende komiteer og utvalg:

F Formannskap

K Kommunestyre

Utvalg for miljø og teknikk

Utvalg for næring, helse omsorg og kultur

KV Kontrollutvalg

SU Skatteutvalg

Andre utvalg

A Administrasjonsutvalg

AMU Arbeidsmiljøutvalg

E Eldreråd

FOR Forliksråd

FR Spydeberg kirkelige fellesråd

KN Klagenemnd

O Overformynderi

OT Overtakstnemnd for eiendomsskatt

NU Næringsutvalg

RF Råd for flyktninger og integrering

RFF Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

TN Taksnemnd for eiendomsskatt

V Valgstyre

VN Viltnemnd

UK Ungdommens kommunestyre

Laster...