Utskriftsvennlig versjon

Politiske organisering

Spydeberg kommune er organisert etter komitemodellen og har følgende komiteer og utvalg:

F Formannskap

K Kommunestyre

Utvalg for miljø og teknikk

Utvalg for næring, helse, omsorg og kultur

KV Kontrollutvalg

SU Skatteutvalg

Andre utvalg

A Administrasjonsutvalg

E Eldreråd

FR Spydeberg kirkelige fellesråd

KN Klagenemnd

OT Overtakstnemnd for eiendomsskatt

RF Råd for flyktninger og integrering

RFF Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

V Valgstyre

VN Viltnemnd

UK Ungdommens kommunestyre

Barnas talsperson i plansaker

Laster...