Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

Spydeberg kommune består av Rådmann, Stab, og kommunalområdene Teknikk og samfunn, Helse og velferd og Oppvekst og utdanning.

Hvert kommunalområde har en kommunalsjef, som igjen har ledere for sine enheter. Kommunalområde Oppvekst og utdanning består av barnehage, Spydeberg skole, Hovin skole  med SFO og Oppvekst og integrering. Enhet for Oppvekst og integrering inkluderer Barnevern, Helsestasjon og integrering/flyktninger samt SLT.

Kommunalområde helse og velferd inkluderer Sykehjem - Bogruppe 1 og Bogruppe 2 og 3, Hjemmebasert omsorg - Helsetjenester i hjemmet - praktisk bistand - Granvinveien og Nordmyrveien bofellesskap, Psykisk helsetjeneste og rus - samt NAV.

Kommunalområde Teknikk og samfunn   inkluderer Forvaltning, Samfunn - med Kultur og Landbruk, Drift og vedlikehold - Kommunalteknikk, Intern service og Kommunale bygg.

Stab inkluderer personalsjef, rådgivere, konsulenter, IT, kommuneoverlege-folkehelse/friskliv.

Laster...