Reglement

LOVVERK

Lover og retningslinjer som har innvirkning på kommunens arkiver

·Arkivloven

·Kommuneloven

·Forvaltningsloven

·Offentlighetsloven

·Personopplysningsloven

·Pliktavleveringsloven

·Forskrifter om pasientjournaler

·Særlover for eksempel regnskapsloven, bygningsloven

Laster...