Utskriftsvennlig versjon

Depotordning

Spydeberg kommune er i prosess med å overføre arkivmateriale til IKA Østfold. I første omgang har det vært overført eldre arkivmateriale fra kommunens fjernarkiv, men ifm overgang til Indre Østfold kommune 01.01.2020, skal alt papirarkiv tom 2013 oversendes.

Laster...